Big News | ਪੰਜਾਬ 'ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

0
133

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ.ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ.ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
<div class=”yj6qo”> </div>
<div class=”adL”> </div>

Source link