ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ! ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਫ

0
25

<span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: Raavi;”><span style=”font-size: large;”><span lang=”hi-IN”><span style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”><span lang=”pa-IN”>ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ</span></span></span></span></span></span><span style=”font-family: Raavi;”><span style=”font-size: large;”><span style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”>: </span></span></span></span><span style=”font-family: Raavi;”><span style=”font-size: large;”><span lang=”hi-IN”><span style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;”><span style=”font-size: medium;”><span lang=”pa-IN”>ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ </span></span></span></span></span></span><span style=”font-family: Raavi;”><span style=”font-size: large;”><span style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;”><span

Source link