ਫੋਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਗਵਾਚਣ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਹੋਵੋ ਦੂਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ  

0
99<span class=”gmail-im”>ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਕਾਰ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।</span>

 

<span class=”gmail-im”>ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕSource link