ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) 'ਚ ਇੰਨਜੀਨਿਅਰਿੰਗ ਕੌਰਸ 'ਚ 510 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ, 3 ਨਵੰਬਰ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ

0
46

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਸਥਿਤ UIET ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ 620 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ -26 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾਖਲਾ ਕਮੇਟੀ -2020 (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ

Source link