ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ

0
100<div dir=”ltr”>
<p>ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ </p>
<p>9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ </p>
<p>ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਕੂਲ </p>
<p>ਕੋੋਰੋਨਾ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ </p>
<p>ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ</p>
</div>Source link